Stina Hindström

Jag heter Stina Hindström och jag är legitimerad psykolog som driver egen praktik i centrala Göteborg.
Jag har lång erfarenhet av barn och ungdomspsykiatriskt arbete inom både öppen- och dygnetruntvård.
Tidigare har jag bland annat arbetat för rädda barnen och inom barn och ungdomspsykiatrin.

Kontakt

Tyvärr tar jag för närvarande inte emot nybesök.

Hur går det till?

Jag är van vid att möta personer med neuropsykiatriska diagnoser och människor utan diagnos i alla åldrar. Under en terapi tydliggör vi tillsammans problemen och arbetar fram konkreta lösningar som är väl förankrade i vardagen. Jag erbjuder samtal för den enskilde, par och familjer samt handledning till personal på uppdrag från arbetsgivare.

1

Konsultationssamtal

Vi träffas på min praktik där du får berätta om din situation, varför du söker hjälp och vilka förväntningar du har.
Därefter gör jag en första bedömning och funderar på om och hur jag kan hjälpa dig.

2

Bedömning

Vi fördjupar samtalet för att tydliggöra och kartlägga svårigheterna för dig eller ditt barn.
Bedömningsfasen är 1-4 tillfällen beroende på vad ärendet handlar om. Efteråt gör vi tillsammans en behandlingsplan och som ni får ta ställning till.

3

Behandling

Behandlingen är helt anpassad efter dig eller ditt barns situation. Varje session är 50 min. Behandlingen pågår så länge du eller ditt barn har behov av det och samtalen tar oss framåt.

Handledning och föreläsning

Jag har bred erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom socialtjänst, psykiatri och skola. Jag har även arbetat med metodutveckling samt implementering och föreläser regelbundet. Nedan är ett axplock av ämnen jag utbildar inom.

Utvecklingspsykologi och anknytningsteori

Föreläsningen om den kognitiva, motoriska och socioemotionella utvecklingen de flesta människor går igenom från födseln fram till 20-årsåldern.

GP: Barns utveckling och föräldraskap

Varannan tisdag svarar jag i Göteborgsposten på läsarnas frågor kring barns utveckling och föräldraskap.
GP Livsstil

UR: Fatta familjen

Jag är regelbundet med i Sveriges Radios programserie Fatta familjen som tar upp svåra frågor man möter i föräldrarollen.
Fatta familjen